29. november 2011

Interesting garbage..Hvad med at gøre hverdagen en lille smule sjovere og give naboerne et lille grin? Eller hvad med en alternativ julegaveindpakning til de helt store ting som er fuldstændig umulige at pakke ind? Skraldeposer er jo ikke et fokusobjekt i husholdningen - men det kunne måske blive det? Jeg vil under alle omstændigheder gerne have en rulle eller to..How about making life a little bit more fun and give the neighbors a little laugh? Or how about an alternative Christmas gift wrapping to the really big things that are completely impossible to wrap? Garbage bags is not a focus object in the household - but it might be? I will in any case, like a roll or two ..

No animals were harmed during this photo shoot! :)
(via: suckuk)

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...